Arbobeleid

U bent als werkgever verplicht ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. De mate van bescherming die u moet  bieden is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

EW Consult kan u ondersteunen bij het opzetten en implementeren van een gedegen arbobeleid en de implementatie hiervan in uw bedrijf. Wij analyseren samen met u (in samenwerking met de personeelsvertegenwoordiging) de risico’s binnen uw organisatie en nemen alle relevante onderdelen in het beleid op. Hierbij dient u te denken aan ziekteverzuimbegeleiding, RI&E, Preventiemedewerker, PAGO/PMO, taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden, voorlichting, toezicht/inspectie, borging en actualisatie.