Binnenklimaat

Het binnenklimaat in uw bedrijf is belangrijk. Het heeft directe invloed op het werkplezier, de gezondheid en de productiviteit van uw medewerkers. De behaaglijkheid van het binnenklimaat wordt beïnvloed door veel factoren, waaronder ventilatie, de relatieve luchtvochtigheid, tocht(beleving), temperatuur, biologische agentia, geluidshinder/akoestiek en verlichting. Binnenklimaatproblematiek is complex, en een oplossing is veelal niet eenvoudig of eenduidig. Dat betekent echter niet dat u er niets aan kunt doen. De oplossingsrichtingen zijn vaak diverser dan u denkt, en beginnen lang niet altijd bij meten = weten.

Wij kunnen u op diverse manieren ondersteunen wanneer u problemen ondervindt met het binnenklimaat in uw organisatie:

  • Ondersteunen bij de aanpak van binnenklimaatklachten, zoals kennisvergroting over binnenklimaatproblematiek, inzicht in de complexiteit van de klachten en het verbeteren van communicatie binnen uw organisatie over de (on)mogelijkheden van binnenklimaatsystemen.
  • Een goede inventarisatie van de (binnenklimaat)klachten.
  • Beoordeling van de werkplekken en werkplekinrichting.
  • Metingen naar temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2 (ventilatie).
  • Beoordeling of het verlichtingsniveau afgestemd is op de werkzaamheden.
  • Advisering over hinderlijk geluid, o.a. in relatie tot de werkplekinrichting en functies in de werkruimtes.
  • Opstellen van een protocol hittebelasting en/of koudebelasting.