Gevaarlijke stoffen

Werkt u in uw organisatie met gevaarlijke stoffen? Dan dient u als werkgever zorg te dragen voor de veiligheid op de werkplek en dient u te voorkomen dat medewerkers blootstaan aan de risico’s van deze gevaarlijke stoffen.

EW Consult kan u adviseren bij uw gevaarlijke stoffen beleid en kan u helpen bij het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wat kunnen wij u voor u betekenen?

  • Uitvoeren van een nulmeting op het gebied van gevaarlijke stoffen. Een globale risicoanalyse om inzicht te krijgen hoe goed uw beleid en procedures zijn en wat u nog dient te te doen om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Hierbij stellen wij een plan van aanpak gevaarlijke stoffen voor u op.
  • Opstellen van een gevaarlijke stoffen beleid, met procedures en werkinstructies.
  • Opstellen van een wettelijke registratie, eventueel inclusief registratie van CMR-stoffen (kankerverwekkende, mutagene en reproductietoxische stoffen)
  • (Modelmatig) beoordelen van blootstelling, o.a. met behulp van van Stoffenmanager.
  • Begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van de Zelfinspectie gevaarlijke stoffen (I-SZW).
  • Uitvoeren van blootstellingsmetingen van gevaarlijke stoffen.
  • Verzorgen van voorlichting, training en/of toolboxen op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Lees hier een blog over CMR-stoffen.