Laserveiligheid

Aan het werken met lasers of laserapparatuur zijn risico’s verbonden. Voor de gebruikers van laserapparaten is het belangrijk om inzicht en kennis te hebben van deze risico’s van het werken met laserapparatuur.

In het kort: wat moet u als werkgever doen als uw medewerkers werker met lasers.

Lasers die een schadelijke straling kunnen uitzenden, moeten gebouwd zijn van een deugdelijk materiaal, goed geconstrueerd zijn en in een goede staat verkeren. Afhankelijk van het gevaar van het arbeidsmiddel moeten deze zodanig in een ruimte zijn opgesteld en/of zodanig zijn ingericht, opgesteld of afgeschermd, dat bij het in werking zijn geen gevaarlijke straling kan vrijkomen.

Indien het vrijkomen van schadelijke straling niet kan worden voorkomen moeten zodanige organisatorische maatregelen genomen worden dat de schadelijke effecten zoveel mogelijk worden ingeperkt. Indien ook dit niet voldoende is moeten adequate persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar worden gesteld.

Wat kunnen wij voor u doen:

  • Uitvoeren van een RI&E op het gebied van laserveiligheid
  • Opstellen van een beleid, procedures en werkinstructies laserveiligheid
  • Verzorgen van voorlichting en training