Schadelijk geluid en trillingen

Als uw medewerkers tijdens het werk blootstaan aan schadelijk geluid dan dient u als werkgever de situatie te beoordelen en de risico’s te beheersen. Wij kunnen wij u hierbij op diverse manieren ondersteunen. De geluidsniveaus meten is niet altijd noodzakelijk, maar een goede beoordeling is altijd het startpunt. Indien metingen wel noodzakelijk zijn, maken wij gebruik van NEN EN ISO 9612 – Akoestiek – Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek.

Daarnaast kunnen medewerkers tijdens de uitvoering van werkzaamheden bloot staan aan trillingen. Wanneer trillingen aan de orde zijn is het uw verantwoordelijk inzicht te krijgen in de blootstelling van uw medewerkers aan de trillingen en te voorkomen dat medewerkers gezondheidsklachten krijgen. In de werksituatie kan het gaan om zowel lichaamstrillingen als hand-armtrillingen. Wij kunnen beoordelen op welke plaatsen medewerkers blootgesteld worden aan hand-arm- en lichaamstrillingen en hoe hoog de blootstellingsniveaus zijn. Aan de hand van deze inventarisatie zullen wij adviezen geven over maatregelen ter reductie van de trillingsblootstelling. Net als bij schadelijk geluid zijn metingen niet altijd noodzakelijk. Ook hier is een deugdelijke beoordeling van de werksituatie het startpunt.

Wij verzorgen tevens voorlichting en instructies op het gebied van schadelijk geluid en trillingen.