Partners

EW consult is partner van PreventPartner, een coöperatie van deskundige en ervaren adviseurs op het gebied van gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid. PreventPartner is één van de grootste adviesorganisaties in Nederland voor arbo advies. Co-creatie en samenbrengen van kennis en kunde zijn belangrijk in de werkwijze van PreventPartner. Bij PreventPartner is EW Consult lid van het Expertisecentrum Toxische Stoffen (ECTS) en het Expertisecentrum Brandweer.