RI&E toetsen

EW Consult kan de wettelijk verplichte toetsing van uw RI&E uitvoeren. Bedrijven met meer dan 25 werknemers of bedrijven die hun RI&E hebben uitgevoerd met een niet erkende RI&E moeten hun RI&E laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. U ontvangt een verslag van de toetsing van de RI&E. Dit toetsingsverslag bevat naast een oordeel over uw RI&E en het bijbehorende plan van aanpak aanbevelingen voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf.

Meer informatie over het toetsen van de RI&E en de wettelijke verplichtingen hieromtrent kunt u vinden op www.rie.nl. Hier kunt u bijvoorbeeld ook nazoeken of een bedrijfsbezoek noodzakelijk is bij de toetsing van uw RI&E. Een bedrijfsbezoek is meestal een verplicht onderdeel van de wettelijke toetsing van de RI&E. Dit omvat een korte rondgang door uw bedrijf en korte interviews met enkele sleutelfuncties op het gebied van veiligheid en gezondheid (zoals de Directie en de Preventiemedewerker).