RI&E uitvoeren

Bied u uw medewerkers een gezonde, veilige en duurzame werkomgeving? Een Risicoinventarisatie & -evaluatie (RI&E) is een goed middel waarmee u een beeld kunt krijgen van uw risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Het inventariseren van risico’s is een belangrijke stap naar het structureel verbeteren van arbeidsomstandigheden.

EW Consult verzorgt geheel of deels (samen met u) de uitvoering van de RI&E. Deze RI&E voldoet aan alle eisen (betrouwbaar, actueel en volledig), maar is vooral pragmatisch en doelgericht. De adviezen in het bijbehorende plan van aanpak zijn praktisch en uitvoerbaar. Wij zien de RI&E niet slechts als een wettelijk verplichting, wij zien het als een kans om te komen tot veiligere en gezondere arbeidsomstandigheden.

Neem contact met ons op voor een passende offerte voor uw RI&E.

Naast het uitvoeren van een brede RI&E – waarbij we alle aspecten van de arbowetgeving bekijken – kunnen we ook aanvullende RI&E’s voor u uitvoeren, bijvoorbeeld op het gebied van gevaarlijke stoffen, laserveiligheid of beeldschermwerk.